Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 01.04.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 31.03.2020 ora 07.00 – 01.04.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staționare, exceptând cursurile: inferior al Mureșului și mijlociu şi inferior al Jiului, unde au fost în ușoară scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinul hidrografic al Motrului, bazinul inferior al Oltului și pe cursul Jiului, cursul superior şi mijlociu al Bistriței şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crişul Alb, Moraviţa, Bârlad, pe afluenții Prutului, pe unii afluenți ai Jiului inferior (Amaradia), ai Oltului (Turcu, Homorod, Şercaia, Pârâul Nou, Hârtibaciu, Cungrișoara, Beica, Mamu), ai Mureșului inferior şi ai Argeşului (Râul Doamnei, Argeşel, Sabar, Potop, Neajlov).
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 31.03.2020 – 01.04.2020 a fost  în  scădere,  având  valoarea  de  4200 m3/s,  sub  media multianuală a lunii martie (6700 m3 /s).   
În aval de Porţile de Fier, debitele au fost în creștere la Gruia și pe sectorul Bechet – Corabia și în scădere la Calafat și pe sectorul Tr. Măgurele – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 01.04.2020 ora 07.00 – 02.04.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staționare.
Sunt posibile mici creşteri pe unele râuri din zonele de deal şi munte ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi cedării apei din stratul de zăpadă.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (4100 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere la Gruia şi pe sectorul Bechet – Tulcea şi în creștere la Calafat.