Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 01.03.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 
28.02.2021 ora 07.00 – 01.03.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Tur și cursurile mijlocii și inferioare ale Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Timișului, Bârzavei, Carașului și Nerei unde au fost în scădere.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheață) prezente pe râul Răstolița și bazinele superioare ale Moldovei, Bistriței și Jijiei s-au menținut fără modificări importante.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Barcău, Crişuri, Târnave, Bega, Bistra, Cerna, Vedea, Jiu mijlociu şi inferior, Olt inferior, Argeş mijlociu şi inferior, cursul mijlociu al Mureșului şi cursul mijlociu și inferior al Jijiei, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Rm. Sărat şi Bârlad, unde au valori sub 30% din acestea.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 28.02.2021 – 01.03.2021 a fost în scădere, având valoarea de 7000 m3/s,  peste  media  multianuală a lunii februarie (5300 m3/s).
Pe tot sectorul aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
01.03.2021 ora 07.00 – 02.03.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Arieș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna și cursul inferior al Mureșului unde vor fi în scădere.
Datorită precipitațiilor lichide, slabe cantitativ, prognozate și cedării apei din stratul de zăpadă, sunt posibile ușoare creșteri de debite și niveluri pe unele râuri mici din Transilvania, Moldova și nordul Munteniei.
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheaţă) existente, se vor menține fără modificări importante.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (6900 m3/s).
Pe tot sectorul, aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere.