Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 01.03.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
29.02.2020 ora 07.00 – 01.03.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale râurilor: Someș, Crasna, Barcău, Crișul Alb, Târnave, Timiș, Bârzava, Jiu, cursurile mijlocii și inferioare ale Mureșului, Buzăului, cursul superior și mijlociu al Oltului (aval Podu Olt) și cursul superior al Prutului, unde au fost în creștere prin propagare și râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Argeș, Ialomița, Bârlad, Jijia, cele din Dobrogea, bazinul superior și mijlociu al Jiului, bazinul inferior al Oltului și cursul mijlociu și inferior al Prutului, unde au fost relativ staționare.
Formațiunile de gheață (preponderent gheață la maluri şi izolat pod de gheaţă) existente izolat doar în bazinele superioare ale Arieșului, Moldovei şi Bistriței, s-au menținut fără modificări importante.
Se mențin aglomerările de gheţuri pe râul Dorna, com Poiana Stampei, loc. Poiana Stampei.    
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someș (exceptând Someșul Mic), Târnave, Caraș, Nera, bazinele superioare ale Crișului Repede, Crișului Negru, Arieșului, bazinul superior și mijlociu al Mureșului, pe cursurile Siretului, Sucevei, cursul superior al Trotușului și cursurile superioare și mijlocii ale Bistriței și Moldovei şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Moraviţa, Vedea, Jijia, Bârlad, pe cursul superior al Tazlăului, pe cursul inferior al Bistriţei şi pe unii afluenți ai Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia, Raznic), ai Oltului mijlociu şi inferior (Pârâul Nou, Cungrișoara, Mamu, Beica, Olteţ, Cerna) și ai Argeșului (Râul Doamnei, Argeşel, Cârcinov, Neajlov).
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 29.02.2020 – 01.03.2020 a fost în creștere, având valoarea de 4300 m3/s, sub media  multianuală a  lunii  martie  (6700 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere la Gruia, în scădere la Calafat și pe sectorul Zimnicea – Tulcea și relativ staționare pe sectorul Bechet – Tr. Măgurele.
 
    Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
01.03.2020 ora 07.00 – 02.03.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere ca urmare a precipitațiilor lichide prevăzute, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, bazinele superioare ale Crasnei, Barcăului, Crișului Repede, Begăi, Bârzavei, Moraviței, Carașului, Nerei, bazinele superioare și mijlocii ale Someșului, Crișului Negru, Crișului Alb, Timișului și bazinul inferior al Mureșului, în scădere pe râurile din bazinele hidrografice Târnave, Bistrița, bazinul superior al Oltului, bazinul superior și mijlociu al Mureșului, cursurile inferioare ale râurilor: Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Bega, Timiș, Bârzava și relativ staționare pe celelalte râuri.
Formațiunile de gheață (preponderent gheață la maluri şi izolat pod de gheaţă) existente pe râurile din zonele de munte din nord – estul țării vor fi în diminuare, restrângere şi eliminare.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (4500 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în creștere pe sectorul Gruia – Giurgiu și în scădere pe sectorul Oltenița – Tulcea.