Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 01.03.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
28.02.2019 ora 07.00 – 01.03.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din Maramureş, Crişana şi Banat unde au fost în scădere uşoară. 
Mici creşteri datorită cedării apei din stratul de zăpadă și propagării s-au înregistrat pe Suceava, Bârlad şi pe cursurile superioare ale Mureşului, Oltului şi Prutului.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 50-90 % din valorile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe  Caraș, Cibin, pe cursul Siretului şi pe afluenţii săi de dreapta (exceptând Buzăul), pe cursul Prutului şi pe cursurile superioare ale Vișeului și Jiului. 
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal, năboi și izolat pod de gheaţă) existente în bazinele superioare ale râurilor: Mureş, Olt, Buzău, Trotuş, Bistriţa, Moldova şi pe unii afluenţi ai Oltului mijlociu s-au menţinut fără modificări importante.
Curge năboi pe râurile la stațiile hidrometrice: Mureș – Topliţa, Bistriţa – Frumosu și Neagra – Gura Negrii.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 28.02 – 01.03.2019 a fost în creștere, având valoarea de 5000 m3/s, sub media multianuală a lunilor februarie (5300 m3/s) şi martie (6700 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectoarele Gruia – Calafat şi Călăraşi – Tulcea şi în creştere pe sectorul Bechet – Olteniţa.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
01.03.2019 ora 07.00 – 02.03.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staţionare, exceptând cursurile superioare ale Mureşului, Oltului, Siretului şi Prutului, Suceava şi cursul mijlociu şi inferior al Bârladului unde vor fi în ușoară creștere datorită  cedării apei din stratul de zăpadă și propagării.
Formațiunile de gheață existente vor fi în diminuare şi restrângere. 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (5000 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia – Corabia  și Cernavodă – Tulcea și în creștere pe sectorul Tr.Măgurele – Călăraşi.