Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 01.02.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
31.01.2020 ora 07.00 – 01.02.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursul inferior al Mureşului, unde au fost în creştere prin propagare.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna şi bazinul superior şi mijlociu al Mureşului, debitele au fost în uşoară scădere.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheață) existente în bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someș, Mureș, Siret, Prut, Jiu, bazinele superioare și mijlocii ale Oltului, Argeșului, Ialomiței   au fost în diminuare și restrângere, determinând prin evoluția lor variații artificiale de niveluri pe unele sectoare de râu.
Predomină podul de gheață în bazinele superioare ale Mureşului, Bistriței și în bazinul superior și mijlociu al Oltului.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Moravița, Bârlad, Jijia, pe cursul inferior al Trotuşului, pe unii afluenţi ai Someşului ( Bistriţa, Ilişua, Lonea, Fizeș, Lăpuş), Mureşului (Luţ, Comlod, Feernic, Vişa,  Râul Mare), ai Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia), ai Oltului  (Homorod, Hârtibaciu, Lotru, Cerna, Beica, Cungrișoara) și ai Argeșului (Râul Doamnei, Dâmbovnic).
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 31.01.2020 – 01.02.2020 a fost staţionar, având valoarea de 2650 m3/s, sub  mediile  multianuale  ale  lunilor  ianuarie (4950 m3/s) şi februarie (5300 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier, debitele au fost în scădere.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
01.02.2020 ora 07.00 – 02.02.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera şi Cerna, unde vor fi în uşoară scădere.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, pod de gheață) existente pe râurile din zonele de deal și munte din nordul, centrul, sudul și estul țării vor fi în diminuare și restrângere determinând prin evoluția lor variații artificiale de niveluri pe unele sectoare de râu.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staționar (2650 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Calafat şi în scădere pe sectoarele Bechet – Tulcea.