Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 01.01.2022 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 
31.12.2021 ora 07.00 – 01.01.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost, în general, în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice Siret și Prut unde au fost relativ staționare și cursul inferior al Ialomiței, unde au fost în creștere prin propagare.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile lunare multianuale pe râurile din bazinele: Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Bârzava, Moravița, Dâmbovița, Ialomița, Buzău, Putna, Trotuș, bazinele superioare ale Vișeului, Izei, Jiului, bazinele mijlocii și inferioare ale Mureșului, Timișului, bazinul superior și mijlociu al Oltului, bazinul superior al Argeșului, unii afluenți ai Bistriței (Dorna, Neagra, Bistricioara) și pe unele râuri din Dobrogea şi între 30 – 90% din normalele lunare pe celelalte râuri.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi şi pod de gheaţă) prezente pe râurile din bazinele Siret și Prut, s-au menținut fără modificări importante iar cele prezente pe restul râurilor au fost în diminuare, restrângere și eliminare.
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Crișul Alb la stația hidrometrică Chișineu Criș (600+9)-jud.AR.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 31.12.2021 – 01.01.2022 a fost în creștere, având valoarea de 5900 m3/s, peste media multianuală a lunii decembrie (5200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Vadu Oii și în scădere pe sectorul Brăila – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
01.01.2022 ora 07.00 – 02.01.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi, în general, în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice ale Siretului și Prutului și cele din Dobrogea, unde vor fi relativ staționare. 
Sunt posibile creşteri de niveluri şi debite pe unele râuri din zonele de deal și de munte, mai ales pe cele din nordul și centrul țării, ca urmare a precipitațiilor lichide prognozate, slabe cantitativ și cedării apei din stratul de zăpadă.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheață) existente se vor menține fără modificări importante. 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidormetrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (6400 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere.