Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 01.01.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
31.12.2019 ora 07.00 – 01.01.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Mureş, Bistriţa, Trotuș, cursul Buzăului, cursul mijlociu și inferior al Someșului, cursurile inferioare ale Crișului Negru și Crișului Alb, unde au fost în uşoară scădere.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, izolat pod de gheață) existente s-au menținut fără modficări importante, exceptând unele râuri mici din zonele montane din nordul și centrul țării, unde au fost în uşoară extindere și intensificare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari pe unele râuri din bazinul superior și mijlociu al Jiului (Jaleş, Bistriţa, Motru), pe unii afluenţi ai Oltului de pe sectorul inferior (Olăneşti, Bistriţa, Luncavăţ) şi pe unele râuri din Dobrogea (Slava, Hamangia, Râmnic) și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Crişul Negru, Crișul Alb, Bega, Moraviţa, Bârlad, Jijia, cursul superior al Tazlăului, cursul inferior al Bistriței, pe unii afluenţi ai Someşului (Sălăuţa, Şieu, Ilişua, Lonea, Lăpuş) şi pe unii afluenţi ai Mureşului (Luţ, Feernic, Secaş, Ampoi, Râul Mare, Râul Galben). 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 31.12.2019 – 01.01.2020 a fost în creștere, având valoarea de 6300 m3/s, peste media multianuală a lunii ianuarie (4950 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier, debitele au fost în scădere la Gruia și în creștere pe sectorul Calafat – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
01.01.2020 ora 07.00 – 02.01.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staţionare, exceptând cursurile mijlocii și inferioare ale Mureșului, Bistriței, Trotușului și cursul inferior al Someşului, unde vor fi în uşoară scădere.
Sunt posibile creșreri izolate de niveluri și debite pe unele râuri mici din estul țării, ca urmare a precipitațiilor lichide slabe prevăzute și cedării apei din stratul de zăpadă.
Formațiunile de gheță (gheață la maluri, năboi) existente se vor menține fără modficări importante, exceptând unele râuri mici din estul țării, unde vor fi în ușoară diminuare și restrângere.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staționar (6300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere la Gruia și în creștere pe sectorul Calafat – Tulcea.