Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 01.01.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 31.12.2018
ora 07 – 01.01.2019 ora 07
 
a) RÂURI
  Debitele au fost relativ staţionare, exceptând cursul superior şi mijlociu al Siretului şi cursul superior al Prutului, unde au fost în creştere ca efect combinat al cedării apei din stratul de zapadă şi propagării.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Someş, Crasna, Barcău, Crişuri şi pe cursul inferior al Mureşului, debitele au fost în scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste 100%) pe râurile din bazinele hidrografice: Barcău, Crișul Alb, Bega, Caraș, Cibin, Neajlov, Trotuș, Moldova, Suceava, în bazinul mijlociu și inferior al Timișului, pe cursul superior şi mijlociu al Siretului, cursul superior al Prutului, cursul inferior al Mureșului şi sub 30% din normale pe Moraviţa.
Formațiunile de gheață s-au menţinut fără modificări importante
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 31.12.2018 – 01.01.2019 a fost staţionar, având  valoarea de  5300  m3/s,  peste media  multianuală a  lunii  decembrie  (5200 m3/s). 
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 01.01.2019
ora 07.00 – 02.01.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi relativ staţionare, exceptând cursul superior şi mijlociu al Siretului şi cursul superior al Prutului, unde vor fi în creştere ca efect combinat al cedării apei din stratul de zapadă şi propagării.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Someş, Crasna, Barcău, Crișuri şi pe cursul inferior al Mureșului, debitele vor fi în scădere.
Sunt posibile creșteri uşoare de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor, slabe cantitativ, prognozate și cedării apei din stratul de zăpadă pe unele râuri mici din vestul și centrul țării.
Formațiunile de gheață existente se vor menține fără modificări importante. 
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (5200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Calafat şi în creștere pe sectorul Bechet – Tulcea.