Prognoza hidrologica lunara pentru intervalul octombrie – decembrie 2020

Râuri interioare:

În luna octombrie 2020 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mici (30-50%) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Someş inferior, Crasna, Barcău, Crişul Repede, Olt inferior, Vedea, Călmăţui, Buzău, Putna şi pe râurile din Dobrogea, iar cele mai mici valori (sub 30% din normalele lunare) se vor înregistra pe râurile din bazinele hidrografice Rm. Sărat, Bârlad şi pe afluenţii Prutului.

În luna noiembrie 2020 regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mici (30-50%) pe râurile din bazinele hidrografice: Olt inferior, Călmăţui, Buzău, Putna şi pe râurile din Dobrogea. Cele mai mici valori (sub 30% din normalele lunare) se vor înregistra pe râurile din bazinele hidrografice Rm. Sărat, Bârlad şi pe afluenţii Prutului.

În luna decembrie 2020 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mici (30-50%) pe râurile din bazinele hidrografice: Olt inferior, Vedea, Călmăţui, Buzău, Putna şi pe râurile din Dobrogea. Cele mai mici valori (sub 30% din normalele lunare) se vor înregistra pe râurile din bazinele hidrografice Rm. Sărat, Bârlad şi pe afluenţii Prutului.

În cursul lunii decembrie este posibilă apariţia formaţiunilor incipiente de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi) în bazinele superioare ale Bistriţei, Mureşului şi Oltului şi pe unele râuri mici din centrul şi nordul ţării.

Fluviul Dunărea

Pe baza elementelor statistice de medie şi lungă durată a fost elaborată prognoza debitelor medii şi extreme lunare pe Dunăre la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) pentru intervalul octombrie – decembrie 2020, valori prezentate în tabelul de mai jos:

 

Octombrie 2020

Noiembrie 2020

Decembrie 2020

m.a.

 

m.a.

 

m.a.

 

Q maxim (mc/s)

 

4500

 

4800

 

5300

Q mediu (mc/s)

3850

3500

4650

3800

5200

4000

Q minim (mc/s)

 

3000

 

3000

 

3000

De asemenea, în tabel, în coloana „m.a.” sunt prezentate valorile medii multianuale ale debitelor corespunzătoare lunilor: octombrie, noiembrie şi decembrie.

Aceste prognoze de lungă durată se vor actualiza prin prognozele de scurtă durată care vor fi precedate, în situaţiile în care se prognozează posibilitatea depăşirii COTELOR DE APᾸRARE, de avertizări hidrologice emise pe baza situaţiei hidrologice şi a evoluţiei factorilor meteorologici din momentul respectiv.