Prognoza hidrologica lunara pentru intervalul octombrie – decembrie 2019

  1. Râuri interioare:

În luna octombrie 2019 regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mici (30-50%) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Someş, Crasna, Barcău, Olt inferior, Vedea, pe cursul superior al Siretului şi pe unii afluenţi ai săi (Rm. Sărat, Putna, Bârlad) şi pe râurile din bazinul Prutului.

În luna noiembrie 2019 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mici (30-50%) pe râurile din bazinele hidrografice: Rm.Sărat, Putna, Bârlad şi Prut.

În luna decembrie 2019 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mici (30-50%) pe râurile din bazinele hidrografice Buzău, Rm.Sărat, Putna, pe cursul Prutului şi pe râurile din Dobrogea şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinul Bârladului şi pe afluenţii Prutului.

În cursul lunii decembrie este posibilă apariţia formaţiunilor incipiente  de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi) în bazinele superioare ale Bistriţei, Mureşului şi Oltului şi pe unele râuri mici din centrul şi nordul ţării.

  1. Fluviul Dunărea

Pe baza elementelor statistice de medie şi lungă durată a fost elaborată prognoza debitelor medii şi extreme lunare pe Dunăre la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) pentru intervalul octombrie – decembrie 2019, valori prezentate în tabelul de mai jos:

 

Octombrie 2019

Noiembrie 2019

Decembrie 2019

m.a.

 

m.a.

 

m.a.

 

Q maxim (mc/s)

 

3000

 

4000

 

5500

Q mediu (mc/s)

3850

2400

4650

3000

5200

4000

Q minim (mc/s)

 

2200

 

2500

 

2800

De asemenea, în tabel, în coloana „m.a.” sunt prezentate valorile medii multianuale ale debitelor corespunzătoare lunilor: octombrie, noiembrie şi decembrie.

Aceste prognoze de lungă durată se vor actualiza prin prognozele de scurtă durată care vor fi precedate, în situaţiile în care se prognozează posibilitatea depăşirii COTELOR DE APᾸRARE, de avertizări hidrologice emise pe baza situaţiei hidrologice şi a evoluţiei factorilor meteorologici din momentul respectiv.