Prognoza hidrologica lunara pentru intervalul martie – mai 2021

Râuri interioare:

În luna martie 2021 regimul hidrologic se va situa la următoarele valori:

– peste mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Jiu, Buzău, Bistriţa şi în bazinul superior şi mijlociu al Ialomiţei;

– între 80–100% din mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele hidrografice: Someş, Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Mureş, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Olt superior şi mijlociu, Argeş, Trotuş, pe cursul inferior al Ialomiţei şi pe râurile din Dobrogea;

 – între 50–80% din mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele hidrografice: Olt inferior, Putna, Moldova, Suceava şi pe cursurile Siretului şi Prutului;

– între 30–50% în bazinul hidrografic Vedea;

– sub 30% din normalele lunare pe râurile din bazinele Rm. Sărat, Bârlad şi pe afluenţii Prutului.

În luna martie sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri mai importante de niveluri şi debite, cu depăşirea COTELOR DE APᾸRARE, pe unele râuri, îndeosebi din zonele de munte din vestul, nordul şi sudul ţării, datorită precipitaţiilor lichide, cedării apei din stratul de zăpadă din zona de munte şi propagării.

De asemenea, este posibilă apariţia formaţiunilor de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheaţă) în perioadele cu temperaturi scăzute, îndeosebi pe râurile  din zonele de munte din nordul şi centrul ţării.

În luna aprilie 2021 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 80-100% din mediile multianuale lunare. Valori mai mici se vor înregistra pe cursul Siretului, pe unii afluenţi ai săi (Putna, Trotuş, Moldova, Suceava) şi pe cursul Prutului (50-80% din normalele lunare),  pe râurile din bazinul inferior al Oltului şi pe cele din bazinul Vedea (30-50%), iar cele mai mici valori se vor înregistra pe râurile din bazinele hidrografice Rm. Sărat, Bârlad şi pe afluenţii Prutului (sub 30%).

În luna mai 2021 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 80-100% din mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Mureş mijlociu şi inferior, Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Ialomiţa şi Buzău şi între 50-80% pe celelalte râuri, exceptând cele din bazinele hidrografice ale Rm. Sărat, Bârladului şi Jijiei (sub 30%).

În cursul lunilor aprilie şi mai sunt posibile episoade cu creşteri mai importante de niveluri şi debite, cu depăşirea COTELOR DE APᾸRARE pe unele râuri, îndeosebi din nordul, vestul şi centrul ţării, în perioadele cu ploi mai însemnate cantitativ.

Fluviul Dunărea

Pe baza elementelor statistice de medie şi lungă durată a fost elaborată prognoza debitelor medii şi extreme lunare pe Dunăre la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) pentru intervalul martie – mai 2021, valori prezentate în tabelul de mai jos:

 

Martie 2021

Aprilie 2021

Mai 2021

m.a.

 

m.a.

 

m.a.

 

Q maxim (mc/s)

 

9500

 

11500

 

10000

Q mediu (mc/s)

6700

6800

7900

8500

7250

7500

Q minim (mc/s)

 

6000

 

7500

 

6500

De asemenea, în tabel, în coloana „m.a.” sunt prezentate valorile medii multianuale ale debitelor corespunzătoare lunilor: martie, aprilie şi mai.

Aceste prognoze de lungă durată se vor actualiza prin prognozele de scurtă durată care vor fi precedate, în situaţiile în care se prognozează posibilitatea depăşirii COTELOR DE APᾸRARE, de avertizări hidrologice emise pe baza situaţiei hidrologice şi a evoluţiei factorilor meteorologici din momentul respectiv.