Prognoza hidrologica lunara pentru intervalul martie – mai 2020

  1. Râuri interioare:

În luna martie 2020 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mari (80-100%) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someşul Mare, Arieş, Bistriţa, pe cursurile superioare ale Mureşului, Târnavelor, Oltului, Trotuşului şi pe cursul Prutului şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Rm. Sărat, Bârlad, pe cursul inferior al Olteţului şi pe afluenţii Prutului;

În luna martie sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri mai importante de niveluri şi debite, cu depăşirea COTELOR DE APᾸRARE, pe unele râuri, îndeosebi din zonele de munte din vestul, nordul şi sudul ţării, datorită precipitaţiilor lichide, cedării apei din stratul de zăpadă din zona de munte, evoluţiei formaţiunilor de gheaţă şi propagării.

Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri şi izolat pod de gheaţă) vor fi în diminuare, restrângere şi chiar eliminare în prima parte a lunii.

În luna aprilie 2020 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mici (30-50%) pe râurile din bazinele hidrografice: Olt inferior, Vedea, Rm.Sărat, Bârlad şi Jijia.

În luna mai 2020 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mari (80-100%) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someşul Mare, Arieş, Mureş superior, Olt superior şi Bistriţa şi mai mici (30-50%) pe râurile din bazinele hidrografice: Olt inferior, Vedea, Rm. Sărat, Putna, Bârlad şi pe afluenţii Prutului.

În cursul lunilor aprilie şi mai sunt posibile episoade cu creşteri mai importante de niveluri şi debite, cu depăşirea COTELOR DE APᾸRARE pe unele râuri, îndeosebi din nordul, vestul şi centrul ţării, în perioadele cu ploi mai însemnate cantitativ.

Fluviul Dunărea

Pe baza elementelor statistice de medie şi lungă durată a fost elaborată prognoza debitelor medii şi extreme lunare pe Dunăre la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) pentru intervalul martie – mai 2020, valori prezentate în tabelul de mai jos:

 

Martie 2020

Aprilie 2020

Mai 2020

m.a.

 

m.a.

 

m.a.

 

Q maxim (mc/s)

 

7500

 

8500

 

8000

Q mediu (mc/s)

6700

5300

7900

6500

7250

6000

Q minim (mc/s)

 

4000

 

4500

 

4200

De asemenea, în tabel, în coloana „m.a.” sunt prezentate valorile medii multianuale ale debitelor corespunzătoare lunilor: martie, aprilie şi mai.

Aceste prognoze de lungă durată se vor actualiza prin prognozele de scurtă durată care vor fi precedate, în situaţiile în care se prognozează posibilitatea depăşirii COTELOR DE APᾸRARE, de avertizări hidrologice emise pe baza situaţiei hidrologice şi a evoluţiei factorilor meteorologici din momentul respectiv.