Prognoza hidrologica lunara pentru intervalul mai – iulie 2020

  1. Râuri interioare:

În luna mai 2020 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 30-50% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Siret (cu excepţia Bistriţei şi Buzăului), Prut mijlociu şi inferior, Vedea, Olt inferior şi pe râurile din Dobrogea.

În luna iunie 2020 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 30-50% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Siret (cu excepţia Bistriţei şi Buzăului), Prut mijlociu şi inferior, Vedea, Olt înferior şi pe râurile din Dobrogea.

În luna iulie 2020 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 30-50% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Trotuş, Putna, Rm.Sărat, Bârlad, Vedea, Olt inferior, Prut mijlociu şi inferior, pe cursul Siretului şi pe râurile din Dobrogea.

În cursul lunilor mai, iunie şi iulie sunt posibile episoade cu creşteri mai importante de niveluri şi debite, cu depăşirea COTELOR DE APᾸRARE, pe unele râuri, îndeosebi din nordul, vestul şi centrul ţării, în perioadele cu ploi mai însemnate cantitativ.

Fluviul Dunărea

Pe baza elementelor statistice de medie şi lungă durată a fost elaborată prognoza debitelor medii şi extreme lunare pe Dunăre la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) pentru intervalul mai – iulie 2020, valori prezentate în tabelul de mai jos:

 

Mai 2020

Iunie 2020

Iulie 2020

m.a.

 

m.a.

 

m.a.

 

Q maxim (mc/s)

 

5500

 

6000

 

5500

Q mediu (mc/s)

7250

4000

6400

4500

5350

4000

Q minim (mc/s)

 

3200

 

3500

 

3000

De asemenea, în tabel, în coloana „m.a.” sunt prezentate valorile medii multianuale ale debitelor corespunzătoare lunilor: mai, iunie şi iulie.

Aceste prognoze de lungă durată se vor actualiza prin prognozele de scurtă durată care vor fi precedate, în situaţiile în care se prognozează posibilitatea depăşirii COTELOR DE APᾸRARE, de avertizări hidrologice emise pe baza situaţiei hidrologice şi a evoluţiei factorilor meteorologici din momentul respectiv.