Prognoza hidrologica lunara pentru intervalul iunie – august 2021

Râuri interioare:

În luna iunie 2021 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 80-100% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Jiu superior şi mai mici (50-80%) pe râurile din bazinul inferior al Oltului, pe cele din bazinul Vedea, pe cursul Siretului şi pe unii afluenţi ai săi (Suceava, Moldova, Trotuş). Cele mai mici valori se vor înregistra pe Putna şi Rm.Sărat (30-50%), pe afluenţii Prutului şi pe râurile din bazinul Bârladului (sub 30% din normalele lunare).

În luna iunie sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi viituri rapide pe unele râuri din zonele de deal şi munte, datorită precipitaţiilor sub formă de aversă şi cu caracter torenţial specifice acestei luni şi creşteri mai însemnate de niveluri şi debite, cu depăşirea COTELOR DE APᾸRARE pe unele râuri, îndeosebi din jumătatea de nord a ţării.

În luna iulie 2021 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mari (80–100%) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Bega Veche, Bega, Timiş, în bazinul inferior al Mureşului şi pe cursul superior al Jiului) şi mai mici pe râurile din bazinele hidrografice: Trotuş, Putna, Rm.Sărat (30-50%), pe afluenţii Prutului şi pe râurile din bazinul Bârladului (sub 30%).

În cursul lunii iulie sunt posibile fenomene episodice de scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi viituri rapide în timpul ploilor torenţiale.

În luna august 2021 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mici (30-50%) pe cursul Siretului şi pe majoritatea afluenţilor săi de dreapta (Suceava, Moldova, Trotuş, Putna, Rm.Sărat), pe Bârlad şi pe afluenţii Prutului (sub 30%).

Fluviul Dunărea

Pe baza elementelor statistice de medie şi lungă durată a fost elaborată prognoza debitelor medii şi extreme lunare pe Dunăre la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) pentru intervalul iunie – august 2021, valori prezentate în tabelul de mai jos:

 

Iunie 2021

Iulie 2021

August 2021

m.a.

 

m.a.

 

m.a.

 

Q maxim (mc/s)

 

8000

 

6500

 

4500

Q mediu (mc/s)

6400

6000

5350

4800

4300

3500

Q minim (mc/s)

 

4000

 

3200

 

2700

De asemenea, în tabel, în coloana „m.a.”sunt prezentate valorile medii multianuale ale debitelor corespunzătoare lunilor: iunie, iulie şi august.

Aceste prognoze de lungă durată se vor actualiza prin prognozele de scurtă durată care vor fi precedate, în situaţiile în care se prognozează posibilitatea depăşirii COTELOR DE APᾸRARE, de avertizări hidrologice emise pe baza situaţiei hidrologice şi a evoluţiei factorilor meteorologici din momentul respectiv.