Prognoza hidrologica lunara pentru intervalul iulie- septembrie 2020

  • Râuri interioare:

            În luna iulie 2020 regimul hidrologic se va situa la valori în jurul şi peste mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Mureş, Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Olt superior şi mijlociu, Suceava, Moldova, Bistriţa, pe cursul superior şi mijlociu al Siretului şi pe cursul Prutului. Pe celelalte râuri regimul hidrologic se va situa sub normalele lunare, cu valori cuprinse între 50-80%, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Rm.Sărat, Putna, Trotuş, Bârlad şi Jijia unde vor avea valori cuprinse între 30-50% din normalele lunare.

În luna august 2020 regimul hidrologic se va situa în general la valori sub mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş şi Prut superior unde se vor situa peste normalele lunare.

În luna septembrie 2020 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mari (80-100%) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someş, Mureş inferior, Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, Jiu şi pe cursul superior al Prutului şi mai mici (30-50%) pe râurile din bazinele hidrografice: Rm.Sărat, Putna, Trotuş, Bârlad şi Jijia.

În cursul lunilor iulie şi august sunt posibile episoade cu creşteri mai importante de niveluri şi debite, cu depăşirea COTELOR DE APᾸRARE, pe unele râuri, îndeosebi din nordul, vestul şi centrul ţării, în perioadele cu ploi mai însemnate cantitativ.

  • Fluviul Dunărea

Pe baza elementelor statistice de medie şi lungă durată a fost elaborată prognoza debitelor medii şi extreme lunare pe Dunăre la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) pentru intervalul iulie – august 2020, valori prezentate în tabelul de mai jos:

 

Iulie 2020

August 2020

Septembrie 2020

m.a.

 

m.a.

 

m.a.

 

Q maxim (mc/s)

 

8000

 

5000

 

4500

Q mediu (mc/s)

5350

6200

4300

4000

3800

3500

Q minim (mc/s)

 

4500

 

2700

 

2300

De asemenea, în tabel, în coloana „m.a.” sunt prezentate valorile medii multianuale ale debitelor corespunzătoare lunilor: iulie, august şi septembrie.

Aceste prognoze de lungă durată se vor actualiza prin prognozele de scurtă durată care vor fi precedate, în situaţiile în care se prognozează posibilitatea depăşirii COTELOR DE APᾸRARE, de avertizări hidrologice emise pe baza situaţiei hidrologice şi a evoluţiei factorilor meteorologici din momentul respectiv.