Prognoza hidrologica lunara pentru intervalul ianuarie – martie 2019

  1. Râuri interioare:

În luna ianuarie 2019 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 30-50% din mediile multianuale lunare. Valori mai mari, între 50-80% din normalele lunare se vor înregistra pe râurile din bazinele hidrografice: Mureş inferior, Bega Veche, Bega, Timiş, Jiu (cu excepţia Motrului), Olt mijlociu, Argeş, Ialomiţa, Buzău, pe cursul mijlociu şi inferior al Prutului şi pe râurile din Dobrogea şi între 80-100% pe râurile din bazinele hidrografice: Olt superior, Trotuş, Bistriţa, Moldova, Suceava, pe cursul superior şi mijlociu al Siretului şi pe cursul superior al Prutului. Cele mai mici valori se vor înregistra pe râurile din bazinul Bârladului (sub 30% din normalele lunare).

În luna februarie 2019 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mari (80-100%) pe cursul Siretului şi pe unii afluenţi ai săi (Suceava, Moldova, Bistriţa, Trotuş) şi pe cursul Prutului. Valori mai mici, între 30-50% din normalele lunare se vor înregistra pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur,  Someş, Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Mureş superior şi mijlociu, Caraş, Nera, Cerna, Desnăţui, Motru, Olt inferior şi Vedea şi sub 30% pe afluenţii Prutului şi pe râurile din bazinul Bârladului.

            În lunile ianuarie şi februarie 2019 formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, pod de gheaţă, curgeri de năboi şi sloiuri, blocaje de gheţuri) vor avea extinderi şi intensităţi variabile, mai ales pe râurile din zona de munte din nordul, estul şi centrul ţării, fiind frecvent podul de gheaţă pe râurile mici. În funcţie de evoluţia temperaturilor şi a precipitaţiilor, formaţiunile de gheaţă vor putea produce prin evoluţia lor blocaje de gheţuri pe unele sectoare de râu, care pot determina variaţii semnificative de niveluri, îndeosebi pe unele râuri din bazinele hidrografice: Bistriţa, Olt, Mureş, Vişeu, Iza şi Someş.

În luna martie 2019 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 50-80% din din mediile multianuale lunare, mai mici (30-50% pe afluenţii Prutului şi pe râurile din bazinul Bârladului.

II. Fluviul Dunărea

Pe baza elementelor statistice de medie şi lungă durată a fost elaborată  prognoza debitelor medii şi extreme lunare pe Dunăre la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) pentru intervalul ianuarie – martie 2019, valori prezentate în tabelul de mai jos:

 

Ianuarie 2019

Februarie 2019

Martie 2019

m.a.

 

m.a.

 

m.a.

 

Q maxim (mc/s)

 

5000

 

4800

 

8500

Q mediu (mc/s)

4950

3700

5300

3500

6700

6500

Q minim (mc/s)

 

2800

 

2500

 

3500

De asemenea, în tabel, în coloana „m.a.” sunt prezentate valorile medii multianuale ale debitelor corespunzătoare lunilor: ianuarie, februarie şi martie.

Aceste prognoze de lungă durată se vor actualiza prin prognozele de scurtă durată care vor fi precedate, în situaţiile în care se prognozează posibilitatea depăşirii COTELOR DE APᾸRARE, de avertizări hidrologice emise pe baza situaţiei hidrologice şi a evoluţiei factorilor meteorologici din momentul respectiv.