Prognoza hidrologica lunara pentru intervalul februarie – aprilie 2019

  1. Râuri interioare:

            În luna februarie 2019 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mari (între 80-100%) pe râurile din bazinele hidrografice: Olt superior, Argeş, Trotuş, Bistriţa, Moldova, Suceava, pe cursul superior şi mijlociu al Siretului şi pe cursul superior al Prutului şi mai mici pe râurile din bazinul Bârladului şi pe afluenţii Prutului (30-50%din normalele lunare).

În cursul lunii februarie formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, pod de gheaţă, curgeri de sloiuri, blocaje de gheţuri) vor fi în diminuare, restrângere şi eliminare în prima decadă a lunii, apoi vor avea extinderi şi intensităţi variabile, mai ales pe râurile din zona de munte din nordul, estul şi centrul ţării, în funcţie de evoluţia temperaturilor. În cursul lunii februarie, formaţiunile de gheaţă mai pot determina, prin evoluţia lor, blocaje de gheţuri pe unele sectoare de râu, cu variaţii semnificative de niveluri, îndeosebi pe unele râuri din bazinele hidrografice: Bistriţa, Olt, Mureş, Vişeu, Iza şi Someş.

În luna martie 2019 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mari (80-100%) pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu superior, Olt superior şi mijlociu, Argeş, pe cursul Siretului şi pe unii afluenţi ai săi (Suceava, Moldova, Bistriţa, Trotuş) şi pe cursul Prutului. Valori mai mici, între 30-50% din normalele lunare se vor înregistra pe râurile din bazinul Bârladului şi pe afluenţii Prutului.

În luna martie sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri mai importante de niveluri şi debite, cu depăşirea COTELOR DE APᾸRARE pe unele râuri, îndeosebi din vestul, nordul şi sudul ţării datorită precipitaţiilor lichide, cedării apei din stratul de zăpadă din zona de munte, evoluţiei formaţiunilor de gheaţă şi propagării.

În luna martie formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheaţă, aglomerări de gheţuri) vor fi în diminuare, restrângere şi chiar eliminare în prima parte a lunii şi pot determina creşteri artificiale de niveluri şi debite pe unele râuri din nordul, centrul şi estul ţării.

            În luna aprilie 2019 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 50-80% din din mediile multianuale lunare, mai mici (30-50%) pe afluenţii Prutului şi pe râurile din bazinul Bârladului.

II.Fluviul Dunărea

Pe baza elementelor statistice de medie şi lungă durată a fost elaborată prognoza debitelor medii şi extreme lunare pe Dunăre la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) pentru intervalul februarie – aprilie 2019, valori prezentate în tabelul de mai jos:

 

Februarie 2019

Martie 2019

Aprilie 2019

m.a.

 

m.a.

 

m.a.

 

Q maxim (mc/s)

 

5500

 

9000

 

12000

Q mediu (mc/s)

5300

4700

6700

6800

7900

10000

Q minim (mc/s)

 

3800

 

4000

 

8800

De asemenea, în tabel, în coloana „m.a.” sunt prezentate valorile medii multianuale ale debitelor corespunzătoare lunilor: februarie, martie şi aprilie.

Aceste prognoze de lungă durată se vor actualiza prin prognozele de scurtă durată care vor fi precedate, în situaţiile în care se prognozează posibilitatea depăşirii COTELOR DE APᾸRARE, de avertizări hidrologice emise pe baza situaţiei hidrologice şi a evoluţiei factorilor meteorologici din momentul respectiv.