Prognoza hidrologica lunara pentru intervalul februarie 2021 – aprilie 2021

Râuri interioare:

În luna februarie 2021 regimul hidrologic se va situa la următoarele valori:

– peste mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Argeş, Ialomiţa, Buzău şi pe râurile din Dobrogea;

– între 80–100% din mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Olt, Mureş-aval confluenţă Târnave, Vedea, Rm. Sărat, Putna, Trotuş, Suceava, şi în bazinul superior al Moldovei;

 – între 50–80% din mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele hidrografice: Someş, Crasna, Barcău Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb; Mureş superior, Târnave, Bistriţa, pe cursul mijlociu şi inferior al Moldovei şi pe cursurile Siretului şi Prutului;

– sub 30% din normalele lunare pe râurile din bazinul Bârladului.

            În luna februarie 2021 formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, pod de gheaţă, curgeri de năboi şi sloiuri, blocaje de gheţuri) vor avea extinderi şi intensităţi variabile, în funcţie de evoluţia temperaturilor şi a precipitaţiilor.

În luna martie 2021 regimul hidrologic se va situa la următoarele valori:

– peste mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele hidrografice:Jiu, Argeş, Ialomiţa, Buzău şi pe râurile din Dobrogea;

– între 80–100% din mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Olt superior şi mijlociu, Trotuş şi Bistriţa;

 – între 50–80% din mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele hidrografice: Someş, Crasna, Barcău Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb; Mureş superior, Târnave, Olt inferior, Vedea, Rm.Sărat, Putna, Moldova, Suceava şi pe cursurile Siretului şi Prutului;

– sub 30% din normalele lunare pe râurile din bazinul Bârladului.

În luna martie formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheaţă, zăpoare) vor fi în diminuare, restrângere şi chiar eliminare spre sfârşitul lunii şi pot determina creşteri artificiale de niveluri şi debite pe unele râuri din nordul, centrul şi estul ţării (în special pe Vişeu, Iza, pe cursurile superioare şi mijlocii ale Someşului, Mureşului, Oltului, Bistriţei şi pe unii afluenţi ai lor).

În luna aprilie 2021 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mari (80-100% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Olt superior şi mijlociu, Argeş, Ialomiţa, Buzău şi pe râurile din Dobrogea şi mai mici (sub30%) pe râurile din bazinul Bârladului.

Fluviul Dunărea

Pe baza elementelor statistice de medie şi lungă durată a fost elaborată prognoza debitelor medii şi extreme lunare pe Dunăre la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) pentru intervalul februarie – aprilie 2021, valori prezentate în tabelul de mai jos:

 

Februarie 2021

Martie 2021

Aprilie 2021

m.a.

 

m.a.

 

m.a.

 

Q maxim (mc/s)

 

8500

 

9500

 

11500

Q mediu (mc/s)

5300

6600

6700

7000

7900

8500

Q minim (mc/s)

 

5000

 

6500

 

7500

De asemenea, în tabel, în coloana „m.a.” sunt prezentate valorile medii multianuale ale debitelor corespunzătoare lunilor: februarie, martie şi aprilie.

Aceste prognoze de lungă durată se vor actualiza prin prognozele de scurtă durată care vor fi precedate, în situaţiile în care se prognozează posibilitatea depăşirii COTELOR DE APᾸRARE, de avertizări hidrologice emise pe baza situaţiei hidrologice şi a evoluţiei factorilor meteorologici din momentul respectiv.