Prognoza hidrologica lunara pentru intervalul august – octombrie 2021

Râuri interioare:

În luna august 2021 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice ale Râmnicului Sărat şi Bârladului şi pe afluenţii Prutului.

În cursul lunii august sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide, cu efect de inundaţii locale şi creşteri mai însemnate de niveluri şi debite, cu depăşirea COTELOR DE APᾸRARE, pe unele râuri, îndeosebi din zonele de deal şi munte, datorită precipitaţiilor sub formă de aversă, mai însemnate cantitativ şi cu caracter torenţial, specifice acestei luni.

În luna septembrie 2021 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mici (30-50%) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Lăpuş, Crasna, Barcău, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna şi Putna. Cele mai mici valori (sub 30% din normalele lunare) se vor înregistra pe Rm.Sărat, Bârlad şi pe afluenţii Prutului.

În luna octombrie 2021 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mici (30-50%) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Lăpuş, Crasna, Barcău, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna Desnăţui, Motru şi Putna, iar cele mai mici valori (sub 30%) pe Rm.Sărat, Bârlad şi pe afluenţii Prutului.

Fluviul Dunărea

Pe baza elementelor statistice de medie şi lungă durată a fost elaborată prognoza debitelor medii şi extreme lunare pe Dunăre la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) pentru intervalul august – octombrie 2021, valori prezentate în tabelul de mai jos:

 

August 2021

Septembrie 2021

Octombrie 2021

m.a.

 

m.a.

 

m.a.

 

Q maxim (mc/s)

 

4500

 

4000

 

4200

Q mediu (mc/s)

4300

3500

3800

3300

3850

3400

Q minim (mc/s)

 

2800

 

2500

 

2500

De asemenea, în tabel, în coloana „m.a.”sunt prezentate valorile medii multianuale ale debitelor corespunzătoare lunilor: august, septembrie şi octombrie.

Aceste prognoze de lungă durată se vor actualiza prin prognozele de scurtă durată care vor fi precedate, în situaţiile în care se prognozează posibilitatea depăşirii COTELOR DE APᾸRARE, de avertizări hidrologice emise pe baza situaţiei hidrologice şi a evoluţiei factorilor meteorologici din momentul respectiv.