Prognoza hidrologica lunara pentru intervalul august – octombrie 2019

  1. Râuri interioare:

În luna august 2019 regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între    50-80% din mediile multianuale lunare, mai mici pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crişul Repede, Mureş superior şi mijlociu, Rm. Sărat, Putna, Bârlad şi pe afluenţii Prutului (30-50% din normalele lunare) şi mai mari pe râurile din bazinul Ialomiţei, cu valori cuprinse între 80-100%.

În cursul lunii august sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide, cu efect de inundaţii locale pe unele râuri din zonele de deal şi munte şi creşteri mai însemnate de niveluri şi debite, cu depăşirea COTELOR DE APᾸRARE, pe unele râuri, îndeosebi din jumătatea de nord a ţării.

În luna septembrie 2019 regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între     50-80% din mediile multianuale lunare, mai mici pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crişul Repede, Lăpuş, Someşul Mare, Mureş superior şi mijlociu, Rm. Sărat, Putna, Bârlad şi pe afluenţii Prutului (30-50% din normalele lunare) şi mai mari pe râurile din bazinul Ialomiţei (80-100%din normalele lunare).

În luna octombrie 2019 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mici pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişul Repede şi Mureş superior şi mijlociu (30-50% din normalele lunare).

  1. Fluviul Dunărea

Pe baza elementelor statistice de medie şi lungă durată a fost elaborată prognoza debitelor medii şi extreme lunare pe Dunăre la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) pentru intervalul august – octombrie 2019, valori prezentate în tabelul de mai jos:

 

August 2019

Septembrie 2019

Octombrie 2019

m.a.

 

m.a.

 

m.a.

 

Q maxim (mc/s)

 

4500

 

3800

 

4000

Q mediu (mc/s)

4300

3500

3800

3000

3850

3200

Q minim (mc/s)

 

2700

 

2500

 

2500

De asemenea, în tabel, în coloana „m.a.” sunt prezentate valorile medii multianuale ale debitelor corespunzătoare lunilor: august, septembrie şi octombrie.

Aceste prognoze de lungă durată se vor actualiza prin prognozele de scurtă durată care vor fi precedate, în situaţiile în care se prognozează posibilitatea depăşirii COTELOR DE APᾸRARE, de avertizări hidrologice emise pe baza situaţiei hidrologice şi a evoluţiei factorilor meteorologici din momentul respectiv.