Prognoza hidrologica lunara pentru intervalul aprilie – iunie 2021

Râuri interioare:

În luna aprilie 2021 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 50–80% din mediile multianuale lunare. Cele mai mari valori se vor înregistra pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava şi Moraviţa (peste mediile multianuale lunare) şi pe cele din bazinele hidrografice: Caraş, Nera, Cerna, Jiu superior şi mijlociu, Olt superior şi mijlociu, Argeş şi Ialomiţa (80–100% din normalele lunare), iar cele mai mici valori pe afluenţii Prutului (30–50%) şi pe Bârlad (sub 30%).

În luna aprilie sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri mai importante de niveluri şi debite, cu depăşirea COTELOR DE APᾸRARE, pe unele râuri, îndeosebi din zonele de munte din vestul, nordul şi sudul ţării, datorită precipitaţiilor lichide, cedării apei din stratul de zăpadă din zona de munte şi propagării.

În luna mai 2021 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 80-100% din mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Mureş mijlociu şi inferior, Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Jiu superior şi mijlociu, Olt superior şi mijlociu, Argeş şi Ialomiţa şi între 50-80% pe celelalte râuri, exceptând râurile din bazinul Bârladului şi afluenţii Prutului (sub 30%).

În luna iunie 2021 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare. Valori mai mari se vor înregistra pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Jiu superior, Olt superior şi mijlociu şi Ialomiţa (80-100% din mediile multianuale lunare) şi mai mici pe râurile din bazinul Bârladului şi pe afluenţii Prutului (sub 30%).

În lunile mai şi iunie sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi viituri rapide pe unele râuri din zonele de deal şi munte datorită precipitaţiilor sub formă de aversă şi cu caracter torenţial specifice acestor luni şi creşteri mai însemnate de niveluri şi debite, cu depăşirea COTELOR DE APᾸRARE pe unele râuri, îndeosebi din jumătatea de nord a ţării.

Fluviul Dunărea

Pe baza elementelor statistice de medie şi lungă durată a fost elaborată prognoza debitelor medii şi extreme lunare pe Dunăre la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) pentru intervalul aprilie – iunie 2021, valori prezentate în tabelul de mai jos:

 

Aprilie 2021

Mai 2021

Iunie 2021

m.a.

 

m.a.

 

m.a.

 

Q maxim (mc/s)

 

9000

 

10000

 

7000

Q mediu (mc/s)

7900

6100

7250

7500

6400

5500

Q minim (mc/s)

 

5000

 

6500

 

3500

De asemenea, în tabel, în coloana „m.a.”sunt prezentate valorile medii multianuale ale debitelor corespunzătoare lunilor: aprilie, mai şi iunie.

Aceste prognoze de lungă durată se vor actualiza prin prognozele de scurtă durată care vor fi precedate, în situaţiile în care se prognozează posibilitatea depăşirii COTELOR DE APᾸRARE, de avertizări hidrologice emise pe baza situaţiei hidrologice şi a evoluţiei factorilor meteorologici din momentul respectiv.