Prognoza hidrologica lunara pentru intervalul aprilie – iunie 2020

  1. Râuri interioare:

În luna aprilie 2020 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare. Valori mai mici, între 30-50% din normalele lunare, se vor înregistra pe râurile din bazinele hidografice: Olt inferior, Vedea, Putna şi Trotuş şi sub 30% din aceste valori pe râurile din bazinele hidrografice: Rm. Sărat, Bârlad, pe cursul mijlociu şi inferior al Prutului şi pe afluenţii săi.

În luna mai 2020 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mici (30-50%) pe râurile din bazinele hidrografice: Olt inferior, Vedea, Rm.Sărat, Putna, Trotuş. Cele mai mici valori (sub 30%) se vor ȋnregistra pe Bârlad şi pe râurile din bazinul mijlociu şi inferior al Prutului.

În luna iunie 2020 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mici (30-50%) pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu mijlociu şi inferir, Olt inferior, Vedea, Rm.Sărat, Putna, Trotuş. Cele mai mici valori (sub 30%) se vor ȋnregistra pe Bârlad şi pe râurile din bazinul mijlociu şi inferior al Prutului.

În cursul lunilor aprilie, mai şi iunie sunt posibile episoade cu creşteri mai importante de niveluri şi debite, cu depăşirea COTELOR DE APᾸRARE pe unele râuri, îndeosebi din nordul, vestul şi centrul ţării, în perioadele cu ploi mai însemnate cantitativ.

Fluviul Dunărea

Pe baza elementelor statistice de medie şi lungă durată a fost elaborată prognoza debitelor medii şi extreme lunare pe Dunăre la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) pentru intervalul aprilie – iunie 2020, valori prezentate în tabelul de mai jos:

 

 

Aprilie 2020

Mai 2020

Iunie 2020

m.a.

 

m.a.

 

m.a.

 

Q maxim (mc/s)

 

5500

 

8000

 

7000

Q mediu (mc/s)

7900

3800

7250

6000

6400

5200

Q minim (mc/s)

 

3200

 

4200

 

3500

De asemenea, în tabel, în coloana „m.a.” sunt prezentate valorile medii multianuale ale debitelor corespunzătoare lunilor: aprilie, mai şi iunie.

Aceste prognoze de lungă durată se vor actualiza prin prognozele de scurtă durată care vor fi precedate, în situaţiile în care se prognozează posibilitatea depăşirii COTELOR DE APᾸRARE, de avertizări hidrologice emise pe baza situaţiei hidrologice şi a evoluţiei factorilor meteorologici din momentul respectiv.