Prognoza hidrologica lunara pentru intervalul aprilie – iunie 2019

  1. Râuri interioare:

            În luna aprilie 2019 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 80-100% din mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Arieş, Ialomiţa, pe Siret şi pe afluenţii săi de dreapta (exceptând Putna şi Rm.Sărat), în bazinele superioare ale Mureşului şi Jiului, în bazinul superior şi mijlociu al Oltului şi pe cursul Prutului. Pe celelalte râuri regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între 50-80% din normalelel lunare, mai mici (30-50%) în bazinele hidrografice ale Vedei, Bârladului şi Jijiei.

            În luna mai 2019 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 50-80% din din mediile multianuale lunare, mai mari pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someşul Mare, Ialomiţa, pe Siret şi pe afluenţii săi de dreapta (exceptând Putna şi Rm.Sărat), în bazinele superioare ale Mureşului şi Jiului, în bazinul superior şi mijlociu al Oltului şi pe cursul Prutului şi mai mici (30-50%) pe râurile din bazinul Bârladului şi pe afluenţii Prutului.

            În luna iunie 2019 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 80-100% din mediile multianuale lunare. Valori mai mici, între 50-80% din normalele lunare, se vor înregistra pe râurile din bazinele hidrografice: Timiş, Moraviţa, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, Jiu mijlociu şi inferior, Olt inferior, Vedea, Putna, Rm. Sărat şi pe râurile din Dobrogea şi între 30-50% pe pe râurile din bazinul Bârladului şi pe afluenţii Prutului.

            În lunile mai şi iunie sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi viituri rapide pe unele râuri din zonele de deal şi munte datorită precipitaţiilor sub formă de aversă şi cu caracter torenţial specifice acestor luni şi creşteri mai însemnate de niveluri şi debite, cu depăşirea COTELOR DE APᾸRARE pe unele râuri, îndeosebi din jumătatea de nord a ţării.

II.Fluviul Dunărea

Pe baza elementelor statistice de medie şi lungă durată a fost elaborată prognoza debitelor medii şi extreme lunare pe Dunăre la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) pentru intervalul aprilie – iunie 2019, valori prezentate în tabelul de mai jos:

 

Aprilie 2019

Mai 2019

Iunie 2019

m.a.

 

m.a.

 

m.a.

 

Q maxim (mc/s)

 

8000

 

9000

 

7500

Q mediu (mc/s)

7900

6000

7250

7400

6400

6000

Q minim (mc/s)

 

4700

 

5800

 

4000

De asemenea, în tabel, în coloana „m.a.” sunt prezentate valorile medii multianuale ale debitelor corespunzătoare lunilor: aprilie, mai şi iunie.

Aceste prognoze de lungă durată se vor actualiza prin prognozele de scurtă durată care vor fi precedate, în situaţiile în care se prognozează posibilitatea depăşirii COTELOR DE APᾸRARE, de avertizări hidrologice emise pe baza situaţiei hidrologice şi a evoluţiei factorilor meteorologici din momentul respectiv.