Diagnoza şi prognoza hidrologică pentru Dunăre la intrarea în ţară şi pe sectorul romanesc – 2021.02.18

Situaţia debitelor şi nivelurilor în intervalul 17.02.2021, ora 07.00 – 18.02.2021, ora 07.00

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) a fost în scădere, având valoarea de 9900 m3/s, peste media multianuală a lunii februarie (5300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Calafat și în creștere pe sectorul Bechet – Tulcea.
Nivelurile se situează peste FAZA I DE APĂRARE la stațiile hidrometrice: Bechet (550+31) – jud. DJ, Corabia (500+3) – jud. OT, Tr. Măgurele (500) – jud. TR și Zimnicea (530+12) – jud. TR.
Este în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 19 din 11.02.2021.

 
Prognoza debitelor şi nivelurilor în intervalul 18.02.2021, ora 07.00 – 25.02.2021, ora 07.00

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere până la valoarea de 8000 m3/s, situându-se peste media multianuală a lunii februarie (5300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere, exceptând prima parte a intervalului când vor fi în creștere pe sectorul Giurgiu – Tulcea.
În primele zile ale intervalului pe sectorul Bechet – Zimnicea (jud. DJ, OT și TR) și pe toată durata iintervalului de prognoză la stația hidrometrică Isaccea – jud. TL, nivelurile se vor situa în jurul și peste nivelurile corespunzătoare FAZEI I DE APĂRARE.
Este în vigoare ATENŢIONARE  HIDROLOGICA  nr. 19 din 11.02.2021.
Menţionăm că sectorul Dunării aval Gruia este apărat împotriva inundaţiilor prin lucrări de îndiguire.
Pe baza informaţiilor actuale nu se prognozează posibilitatea apariţiei unor probleme deosebite ca urmare a propagării viiturilor pe sectorul românesc al Dunării, dar este necesară urmărirea atentă a evoluţiei situaţiei hidrometeorologice şi respectiv a comportării lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor.