Caracterizarea starii raurilor în intervalul 31.12.2020 ora 07.00 – 01.01.2021 ora 07.00

 
Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Someșul Mic, Crasna, Barcău, Crișuri, Arieș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, bazinul mijlociu și inferior al Someșului, bazinul superior al Jiului și cursul inferior al Mureșului, unde au fost în creştere datorită precipitațiilor căzute în interval şi propagării. Pe râurile din bazinul superior și mijlociu al Mureșului, pe cursul superior al Siretului și pe râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staționare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri) prezente în bazinele superioare ale Bistriței și Moldovei au fost în diminuare şi eliminare. 
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Someșul Mic, Lăpuș, Barcău, Crișuri, Mureș (exceptând Târnavele), Bega, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Argeș, Vedea, Ialomița, Siret (exceptând Bârlad), bazinul mijlociu al Timișului, cursul Prutului şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinul hidrografic Bega Veche, cursul inferior al Timișului, afluenții Oltului inferior, Neajlov
În interval o fost emisă o ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate
În interval s-a situat peste COTA DE ATENȚIE râul Bistra la stația hidrometrică Pădurea Neagră (150+3)-jud.BH.
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Tur la s.h. Micula (270+10)-jud. SM, ca urmare a deversărilor controlate și la s.h. Turulung (360+3)-jud. SM.