Caracterizarea starii raurilor în intervalul 31.12.2018 ora 07.00 – 01.01.2019 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Lăpuș, Crișuri, Arieș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, cursurile inferioare ale Turului, Someșului, Crasnei, Barcăului, Mureșului (sector Brănișca – Nădlac), unde au fost în scădere și cursurile superioare ale Siretului și Prutului, unde au fost în creștere prin propagare.
Creșteri izolate de niveluri și debite ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor slabe căzute în interval și cedării apei din stratul de zăpadă s-au înregistrat în bazinele superioare ale Someșului, Crasnei și Crișului Alb.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste 100% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crișul Alb, Bega, Caraș, Cibin, Neajlov, Glavacioc, Sabar, Siret (cu excepția b.h. Bârlad), bazinele superioare ale Mureșului și Oltului, în bazinul mijlociu al Timișului, cursurile superioare ale Crișului Repede, Crișului Negru, Arieșului, Prutului, Jijiei, cursul inferior al Mureșului şi sub 30% din mediile multianuale  pe Moraviţa.
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal și izolat pod de gheaţă) s-au menținut fără modificări importante, fiind prezente pe râurile din bazinele superioare ale Mureşului, Arieșului, Argeșului, Prahovei, Buzăului, Moldovei, Trotușului, Oltului şi pe unii afluenţi mici din bazinul mijlociu şi inferior al acestuia, pe râurile din bazinul Bistriţei şi pe unii afluenţi ai Prutului.
Curge năboi pe râurile la stațiile hidrometrice: Râul Negru – Lemnia, Brătia – Râușor Pod, Râul Târgului – Voina și Prahova – Bușteni.  
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.