Caracterizarea starii raurilor în intervalul 31.07.2020 ora 07.00 – 01.08.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice Iza şi Someşul superior unde au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării şi cele din bazinele: Vedea, Ialomiţa, Bârlad, afluenţii Prutului şi cele din Dobrogea unde au fost relativ staţionare.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile lunare multianuale, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe: Someș, Mureşul inferior, Bârzava, Cibin, Olteţ, Jiu, pe cursurile superioare ale râurilor Moldova, Bistriţa, Trotuş şi pe cursul Prutului și mai mici (10-30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele Bârladului si Jijiei. 
Se menţine peste COTA DE ATENŢIE râul Prut la staţia hidrometrică Şiviţa (360+33)- jud. GL, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară.
În interval au fost emise cinci ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate și o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.