Caracterizarea starii raurilor în intervalul 30.06.2021 ora 07.00 – 01.07.2021 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Bârzava, Lotru, Cibin, Bistrița, Moldova, Suceava, Bârlad, bazinele superioare și mijlocii ale Someșului, Arieșului, Timișului, bazinele superioare ale Someșului Mic, Lăpușului, Crasnei, Barcăului, Crișului Repede, Crișului Negru, Crișului Alb, Mureșului, Târnavelor, Begăi, Jiului, Argeșului și Ialomiței, relativ staționare pe râurile din bazinele hidrografice: Caraș, Nera, Cerna, cele din Dobrogea, cursurile inferioare ale Crasnei, Barcăului și Crișului Repede și în scădere pe celelalte râuri.
Creșteri mai importante de niveluri și debite, cu depășirea COTELOR DE APĂRARE, ca urmare a precipitațiilor mai însemnate cantitativ căzute în interval sub formă de aversă și cu caracter torențial, s-au înregistrat în bazinele hidrografice ale Someșului Mare, Firizei, Moldovei, Bistriței și Bârladului.
Se situează peste:
COTA DE PERICOL râul Topolița la stația hidrometrică Păstrăveni (300+40)-jud.NT;
COTA DE INUNDAȚIE râul Bolătău la stația hidrometrică Poiana Largului (200+25)-jud.BN;
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Someșul Mare – Valea Mare (110)-jud.BN, Firiza – Firiza (110)-jud.MM, Agapia – Filioara (200+10)-jud.NT, Durduc – Frenciugi (400+45)-jud.IS, Sacovăț – Tibana (300+40)-jud.IS.
În interval s-au situat peste:
COTELE DE PERICOL râurile la stațiile hidrometrice Someșul Mare – Valea Mare (190)-jud.BN și Agapia -Filioara (300)-jud.NT;
COTA DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Someșul Mare – Rodna (120+29)-jud.BN;
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Cormaia – Sângeorz Băi (110+4)-jud.BN, Cracău – Magazia (130+5)-jud.NT.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Firiza, Neajlov, Glavacioc, Sabar, Prahova, Rm. Sărat, Bistrița, Moldova, bazinul superior și mijlociu al Oltului, bazinele superioare ale Someșului Mic, Arieșului, Argeșului, Ialomiței, Putnei, Trotușului, Bârladului, cursul inferior al Ialomiței, râurile din Dobrogea, unii afluenți ai Prutului şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza și Bega Veche.
În interval au fost emise șapte AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate și cinci ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 67 din 30.06.2021.