Caracterizarea starii raurilor în intervalul 30.06.2020 ora 07.00 – 01.07.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din Dobrogea unde au fost în creștere ușoară datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării și pe cursul Prutului aval Ungheni, unde au fost în creştere doar prin propagare.
 Debitele se situează în general la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Crasna, Barcău, Crișul Alb, Vedea, Argeș, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Jijia, cele din Dobrogea, bazinele mijlocii și inferioare ale Oltului, Ialomiței, Bistriței, Trotușului și cursul mijlociu și inferior al Siretului, unde se află la valori cuprinse între 40-90% din normalele lunare și pe râurile din bazinul Bîrladului și cursul superior şi mijlociu al Jijiei, unde se află la valori cuprinse între 10-30% din normalele lunare.
Se situează peste:
– COTA DE PERICOL
râul Prut la s.h. Stânca Aval (375+47) – jud.BT, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară;
– COTELE DE INUNDAȚIE râul la stațiile hidrometrice: Prut – Ungheni (600) – jud.IS, Prut – Prisăcani (520+57) – jud.IS, Prut – Drânceni (630+55) – jud.VS şi Prut – Fălciu (550+7) – jud.GL
– COTELE DE ATENȚIE râul la stațiile hidrometrice: Topolog – Săraiu (300+68) – jud.CT Prut – Oancea (440+41) – jud.GL şi Jijia – Chipereşti (400+69) – jud. IS.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 28 din 30.06.2020.