Caracterizarea starii raurilor în intervalul 30.06.2018 ora 07.00 – 01.07.2018 ora 07.00

 
Debitele au fost în general în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna şi Barcău unde au fost relativ staţionare şi cele din bazinele: Crişuri (exceptând cursul inferior al Crişului Alb), Arieş, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Vedea (exceptând cursul inferior), Olt inferior (exceptând cursul inferior al Olteţului, bazinele superioare ale Ialomiţei şi Buzăului şi bazinele superioare şi mijlocii ale Sucevei, Moldovei şi Bistriţei unde au fost în scădere.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide cu efecte de inundaţii locale şi creşteri rapide de niveluri şi debite cu depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE, s-au produs pe unele râuri mici din nordul, centrul şi estul ţării şi din zonele de deal şi de munte.
Debitele se situează la valori mai mari de 100% din mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crișul Negru, Timiş, Cerna, Motru şi pe cursul inferior al Argeșului, unde se situează la valori cuprinse între 30-100% din mediile multianuale lunare.
În interval s-au situat peste:
– COTELE DE PERICOL râurile la staţiile hidrometrice: Teliu – Teliu (200+16)-jud.BV, Bârnat – Barcău (300+48)-jud.BC, Tazlău – Helegiu (350+20)-jud.BC, Trotuş – Tg. Ocna (400+38)-jud.BC, Trotuş – Vrânceni (500+57)-jud.BC;
– COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Scroafa – Saschiz (450+38)-jud.MS, Baraolt – Baraolt (400+1)-jud.CV, Ozunca – Baţanii Mari (250+28)-jud.CV, Homorodul Mare – Sânpaul (310+6)-jud.HR, Prahova – Buşteni (100+43)-jud.PH, Doftana – Teşila (170+10)-jud.PH, Soloneţ – Părhăuţi (300)-jud.SV, Bistriţa – Frumosu (300)-jud.NŢ, Trotuş – Oneşti (400+60)-jud.BC, Trebeş – Mărgineni (500+64)-jud.BC;
– COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Iza – Săcel (80+6)-jud.MM, Mureş – Suseni (120+15)-jud.HR, Sălăuţa – Romuli (80+20)-jud.BN, Budac – Budacu de Jos (130+8)-jud.BN, Mureş – Suseni (120+15)-jud.HR, Cuşmed – Crişeni (150+20)-jud.HR, Caşin – Plăieşii de Jos (100+28)-jud.HR, Homorodul Mic – Lueta (100+29)-jud.HR, Covasna – Boroşneul Mare (400+17)-jud.CV, Ghimbăşel – Râşnov (150+25)-jud.BV, Timiş – Dâmbu Morii (100+5)-jud.BV, Vârghiş – Vârghiş (50+22)-jud.CV, Cârţişoara – Cârţişoara (230+5)-jud.SB, Hârtibaciu – Cornăţel (400+35)-jud.SB, Cozd – Dacia (200+7)-jud. BV, Topolog – Sălătruc (90+30)-jud.AG, Topolog – Milcoiu (185+20)-jud.VL, Dâmboviţa – Podu Dâmboviţei (120+3)-jud.AG, R. Doamnei – Bahna Rusului (170+18)-jud.AG, Azuga – Azuga (100+30)-jud.PH, Vl. Cerbului – Buşteni (70+10)-jud.PH, Prahova – Prahova (250+20)-jud.PH, Buzău – Vama Buzăului (210+35)-jud.BV, Vl. Mare – Dopca (75+3)-jud.BV, Brodina – Brodina (150+2)-jud.SV, Moldova – Gura Humorului (200+30)-jud.SV, Suceava – Brodina (250+44)-jud.SV, Suha – Stulpicani (100+34)-jud.SV, Siret – Cosmeşti (300+1)-jud.GL, Topoliţa – Păstrăveni (150+32)-jud.NŢ, Agapia – Filioara (200)-jud.NŢ, Tomnatic – Dragoioasa (50+50)-jud.SV, Bolătău – Poiana Largului (200)-jud.NŢ, Bistricioara – Tulgheş (150+4)-jud.HR, Bistricioara – Bistricioara (100)-jud.NŢ, Putna – Tulgheş (150)-jud.HR, Tarcău – Cazaci (200)-jud.NŢ, Damuc – Damuc (120+14)-jud.NŢ, Bicaz – Bicaz Chei (150+20)-jud.NŢ, Cracău – Magazia (130+48)-jud.NŢ, Trotuş – Ghimeş Făget (150+10)-jud.BC, Trotuş – Goioasa (200+4)-jud.BC, Ciobănuş – Ciobănuş (130+28)-jud.BC, Uz – Cremenea (150+22)-jud.BC, Doftana – Doftana (250+10)-jud.BC, Tazlău – Scorţeni (200+20)-jud.BC, Trebeş – Podiş (250+20)-jud.BC, Vl. Rece – Vl. Rece (150+15)-jud.HR, Tutova – Rădeni (250+38)-jud.VS, Buhai – Pădureni (250+30)-jud.BT.
Se situează peste:
–  COTA DE PERICOL: Râul Negru- Reci (400+66),  jud. CV,
– COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Prut- Oroftiana (470+65),  jud. BT, Sitna- Dracşani (500+4),  jud. BT, Sitna- Todireni (350+97),  jud. BT, Miletin- Nicolae Bălcescu (420+17),  jud. BT, Miletin- Şipote (250+26),  jud. IS, Olt- Micfalău (250+9),  jud. CV,  jud. CV, Olt- Podu Oltului (450+57),  jud. BV, Olt- Hoghiz (350+80),  jud. BV, Râul Negru- Lemnia (390+9) și Bârsa- Zărneşti (125+21),  jud. BV;
– COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Moldova- Roman (300+40),  jud. NT, Trotuş- Lunca de Sus (80+34),  jud. HR, Buzău- Sita Buzăului (225+40),  jud. CV, Siret- Lespezi (400+42),  jud. SV, Siret- Nicolae Bălcescu (500+38),  jud. NT, Siret- Drăgeşti (300+50),  jud. BC, Prut- Rădăuţi-Prut (290+49),  jud. BT, Jijia- Dângeni (380+60),  jud. BT, Jijia- Todireni (210+128),  jud. BT, Jijia- Andrieşeni (300+18),  jud. IS, Bahlui- Hârlău (210+55),  jud. IS, Olt- Sâncrăieni (200+8),  jud. HR, Olt- Feldioara (340+72),  jud. BV, Caşin- Ruseni (300+36),  jud. CV și Şercaia- Şercaia (175+70),  jud. BV.
În interval au fost emise o ATENŢIONARE HIDROLOGICĂ și trei AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 42 din 30.06.2018, până la ora 12:00.