Caracterizarea starii raurilor în intervalul 30.01.2020 ora 07.00 – 31.01.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând Moraviţa, cursurile inferioare ale râurilor: Lăpuş, Crasna, Crişuri, Mureş, Bega, Timiş şi Bârzava, unde au fost în creştere prin propagare.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Barcău, Caraş, Nera, Cerna, bazinele superioare şi mijlocii ale Crasnei, Crişurilor, Begăi, Timişului, cursul superior şi mijlociu al Mureşului şi cursurile superioare ale Lăpuşului şi Bârzavei, debitele au fost în uşoară scădere.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheață) existente în bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someș, Mureș, Siret, Prut, Jiu, bazinele superioare și mijlocii ale Oltului, Argeșului, Ialomiței   au fost în diminuare și restrângere, determinând prin evoluția lor variații artificiale de niveluri pe unele sectoare de râu.
Predomină podul de gheață în bazinele superioare ale Mureşului, Bistriței și în bazinul superior și mijlociu al Oltului.
Curge năboi pe Râul Doamnei la staţia hidrometrică Bahna Rusului.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Moravița, Bârlad, Jijia, pe cursul inferior al Trotuşului, pe unii afluenţi ai Someşului ( Bistriţa, Ilişua, Lonea, Fizeș, Lăpuş), Mureşului (Luţ, Comlod, Feernic, Vişa,  Râul Mare), ai Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia), ai Oltului  (Homorod, Hârtibaciu, Lotru, Cerna, Beica, Cungrișoara) și ai Argeșului (Râul Doamnei, Dâmbovnic).
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.