Caracterizarea starii raurilor în intervalul 29.09.2020 ora 07.00 – 30.09.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Lăpuș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Siret (exceptând bazinul superior al Buzăului), Prut, bazinele superioare și mijlocii ale Mureșului și Oltului.
Pe râurile din bazinele hidrografice Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru, Jiu, Vedea, bazinele mijlocii și inferioare ale Crișului Alb, Argeșului, Ialomiței și pe râurile din Dobrogea debitele au fost relativ staționare, iar pe celelalte râuri, în scădere.
Creșteri de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor căzute în interval s-au mai înregistrat și pe unele râuri din bazinul Prahovei și bazinul superior al Jiului.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-100% din mediile lunare multianuale, mai mari pe râurile din bazinele hidrografice superioare ale râurilor: Vișeu, Tur, Someș (și pe cursul mijlociu și inferior), Mureș (inclusiv cursul mijlociu), Olt, Cibin, afluenților de dreapta ai Siretului, în bazinele hidrografice Bârzava, Prahova, pe cursul mijlociu și inferior al Jiului, pe cursurile inferioare ale Vedei și Arieșului și izolat pe râurile din Dobrogea și mai mici pe râurile din bazinele hidrografice: Rm. Sărat, Bârlad, pe cursul inferior al Buzăului și pe unele râuri din bazinul inferior al Oltului și bazinul superior al Argeșului.
S-au produs scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide cu efecte de inundaţii locale pe râurile mici şi creşteri mai importante de debite şi niveluri pe afluenţii Prutului aferenţi sectorului aval S.H. Drânceni.
În interval au fost emise două AVERTIZĂRI și cinci ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate și s-a situat peste COTA DE PERICOL râul Elan la s. h. Cantemir (170+15) – jud. VS.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 56 din 29.09.2020.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.