Caracterizarea starii raurilor în intervalul 29.07.2020 ora 07.00 – 30.07.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile superioare ale Vișeului, Begăi, Moldovei, cursul superior și mijlociu al Timișului, unii afluenţi ai Moldovei, Bistriţei şi Trotuşului, cursurile inferioare ale Turului, Someșului, Mureșului (sector Săvârșin – Arad) și Moraviței, unde au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor slabe căzute în interval și propagării și râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Bârlad, Jijia şi cele din Dobrogea, unde au fost relativ staţionare.
Se situează peste COTA DE ATENŢIE, în scădere, râul Prut la stația hidrometrică Şiviţa (360+50) – jud. GL.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile lunare multianuale, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe: Someșul Mare, Someșul Mic, Crișul Alb, Timiș, Bârzava, Jiu, Suceava, Moldova, bazinele superioare ale Bistriței, Trotușului, cursurile superioare ale Carașului, Nerei, Cernei, cursul mijlociu și inferior al Mureșului și unii afluenți ai Mureșului inferior și pe cursul Prutului și mai mici (10-30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele Bârladului si Jijiei.
În interval au fost emise două ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.