Caracterizarea starii raurilor în intervalul 29.05.2021 ora 07.00 – 30.05.2021 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice Tur, Putna, Jijia, cursul Mureșului, bazinele inferioare ale Oltului, Vedei, Argeșului, cursurile inferioare ale Târnavelor, Bârzavei, Jiului, Ialomiței, Buzăului, Sucevei, cursul superior și mijlociu  al Siretului și cursul superior al Prutului, relativ staționare în bazinele superioare ale Crasnei, Barcăului și Crișului Repede și în scădere pe celelalte râuri.
Creșteri izolate de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor căzute în interval sub formă de aversă s-au mai înregistrat și în bazinele superioare ale Izei, Someșului, Mureșului și Oltului.
În interval s-a situat peste COTA DE ATENȚIE râul Ialomița la stația hidrometrică Siliștea Snagovului (450+6)-jud. IF.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Tur, Someș (cu excepția Someșului Mic), Crasna, Mureș, Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița, Bistrița, Moldova, Suceava, Sitna, bazinele superioare ale Izei, Crișului Alb, cursul mijlociu al Timișului, cursul superior al Trotușului și pe râurile din Dobrogea şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Bistra, Tazlău, Rm. Sărat, Putna, Bârlad.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 45 din 29.05.2021.