Caracterizarea starii raurilor în intervalul 29.02.2020 ora 07.00 – 01.03.2020 ora 07.00

Debitele au fost în scădere exceptând râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița, Bârlad, pe afluenții Prutului și cele din Dobrogea unde au fost staționare și pe cursurile inferioare ale Crișului Alb, Mureșului și Timișului unde au fost în creștere prin propagare.
Formaţiunile de gheaţă (preponderent gheaţă la maluri, izolat pod de gheaţă), prezente izolat doar în bazinele superioare ale Moldovei şi Bistriței au fost în diminuare şi restrângere.
Se mențin aglomerările de gheţuri pe râul Dorna, com Poiana Stampei, loc. Poiana Stampei. 
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe râurile la stațiile hidrometrice: Bistrița – Dorna Arini și Dorna – Dorna Cândreni.    
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Timiș, Caraș bazinul superior al Crișului Repede și cursul mijlociu și inferior al Mureșului, şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Moraviţa, Vedea, Bârlad, pe afluenții Trotușului și Prutului şi pe unii afluenți ai Crișului Alb (Bănești, Sighișoara, Cigher), Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia, Raznic), ai Oltului mijlociu şi inferior (Pârâul Nou, Cungrișoara, Mamu, Beica, Olteţ, Cerna) și ai Argeșului (Râul Doamnei, Argeşel, Cârcinov, Neajlov).
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.