Caracterizarea starii raurilor în intervalul 29.01.2021 ora 07.00 – 30.01.2021 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Bârzava, Caraș, bazinele superioare ale Turului, Someșului Mic, Nerei, Buzăului, Putnei, bazinele superioare și mijlocii ale Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Arieșului, Begăi, Timișului, bazinul inferior al Mureșului și cursul superior al Prutului, relativ staționare pe râurile din bazinele hidrografice: Târnave, Ptahova, Suceava, Moldova, Bistrița, Trotuș, Bârlad, cele din Dobrogea, bazinele superioare ale Someșului, Mureșului, Argeșului, afluenții Oltului superior și mijlociu, cursul mijlociu și inferior al Prutului și afluenții acestuia și în scădere ușoară pe celelalte râuri.
Creșteri mai importante de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor mai însemnate cantitativ căzute în interval și cedării apei din stratul de zăpadă s-au înregistrat în bazinele hidrografice ale Crișului Negru, Crișului Alb, Begăi, Bârzavei și Carașului.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi şi izolat pod de gheaţă), prezente pe râurile din bazinele hidrografice ale Sucevei, Moldovei, Bistriţei, Trotușului, bazinele superioare ale Someșului, Mureșului, Arieșului, Jiului, Argeșului, Ialomiței, Buzăului, bazinul superior și mijlociu al Oltului, pe cursul mijlociu al Siretului, pe cursul superior al Prutului, pe unii afluenți ai Bârladului și Jijiei și pe râurile din Dobrogea, au fost în general în restrângere și diminuare, exceptând Suceava, Moldova, Bistrița și Trotuș, unde s-au menținut fără modificări importante. În bazinul superior al Vișeului și pe cursul superior al Siretului, formațiunile de gheață au fost în eliminare.
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe râurile la stațiile hidrometrice: Mureș – Stânceni şi Bistrița (afluent al Siretului) pe sectorul Dorna Giumalău – Dorna Arini.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Târnave, Rm. Sărat, Bistrița, Moldova, bazinul mijlociu şi inferior al Prutului, cursul Siretului, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și  râurile din bazinul hidrografic Bârlad, unde au valori sub 30%.
Se  situează peste COTA DE ATENȚIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (270+25)-jud. SM (sector îndiguit).
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 8 din 29.01.2021.