Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.12.2021 ora 07.00 – 29.12.2021 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptînd râurile din bazinele hidrografice: Suceava, Moldova, Bistrița, Bârlad, Prut, Vedea, bazinul mijlociu și inferior al Oltului, pe cele din Dobrogea unde au fost în general staționare, cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului și Mureșului și cursurile inferioare ale Turului, Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Târnavelor, Begăi, Timișului, Bârzavei, Jiului și Ialomiței unde au fost în creștere datorită propagării.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Suceava, Moldova, Bârlad, Prut, Vedea, unii afluenți ai Bistriței, bazinul mijlociu și inferior al Jiului și bazinul inferior al Oltului, unde se află sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, sloiuri şi pod de gheaţă) prezente izolat în bazinul Argeșului, bazinul superior al Mureșului, bazinul inferior al Oltului, s-au menţinut fără modificări importante, iar cele din bazinul Siret (exceptând Buzăul) și bazinul Prut au fost în ușoară extindere și intensificare.
Curge năboi pe râurile la staţiile hidrometrice: Bistriţa – Dorna Arini, Broşteni și Frumosu, Dorna – Dorna Cândreni, Neagra – Gura Negrii, Asău – Asău  şi Prut – Rădăuţi Prut, iar sloiuri pe râul Prut  la staţia hidrometrică Fălciu.
Se situează peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Crișul Negru – Zerind (600+67)-jud.AR, Crișul Alb – Ineu (500+98)-jud.AR, Crișul Alb – Chișineu Criș (600+45)-jud.AR, Bârzava – Partoș (50+70)-jud.TM și Moravița – Moravița (250+20)-jud.TM.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr.110 din 28.12.2021.