Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.12.2019 ora 07.00 – 29.12.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele: Desnăţui, Olt, Vedea, Argeş, Ialomita, Siret (exceptând Buzăul), Prut şi râurile din Dobrogea unde au fost relativ staţionare.
Curge năboi pe râul pe Bistriţa pe sectorul Dorna Giumalău – Frumosu pe Dorna la stația hidrometrică Dorna Cândreni.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari pe râurile din bazinele hidrografice: Caraş, în bazinele superioare şi mijlocii ale Jiului şi Bistriţei, unii afluenți ai Oltului inferior (Olăneşti, Bistriţa, Luncavăţ), pe unele râuri din Dobrogea (Slava, Hamangia, Râmnic) și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe: Crișul Alb, Moraviţa, Bârlad, Jijia, cursul inferior al Bistriței și cursul superior al Tazlăului. 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.