Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.11.2021 ora 07.00 – 29.11.2021 ora 07.00

Debitele au fost, în general, relativ staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș (exceptând râurile din bazinul Someșului Mic unde au fost relativ staționare), Crișuri, Arieș, Jiu, Argeș, bazinul inferior al Oltului, bazinul superior al Dâmboviței și râurile din Dobrogea, unde au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval, a celor în curs și a propagării.
Pe râurile din bazinul hidrografic al Vedei, Ialomiței (exceptând râurile din bazinul Prahovei unde au fost relativ staționare) și bazinul mijlociu și inferior al Dâmboviței, debitele au fost în scădere.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-70%, mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Timiș, Moravița, Cerna, Jiu şi pe unii afluenți ai Vişeului, din bazinul mijlociu și inferior al Oltului şi bazinele superioare ale Argeșului și Ialomiței.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri), prezente în bazinul superior al Bistriţei, s-au eliminat.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.