Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.11.2020 ora 07.00 – 29.11.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul inferior al Ialomiţei unde au fost în ușoară scădere.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheaţă) prezente s-au menținut fără modificări importante.
Curge năboi pe râurile la staţiile hidrometrice: Mureș pe sectorul Stânceni – Gălăoia, Fernic – Şimoneşti, Bistriţa  pe sectorul Dorna Giumalău – Broşteni, Dorna – Dorna Cândreni şi Neagra – Gura Negrii. 
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile: Bârzava, Caraș, cursurile superioare ale Trotușului și Siretului, cursul inferior al Begăi și mai mici (sub 30% din normalele lunare) în bazinele hidrografice: Vaser, Iza, Mara, Lăpuș, Bega Veche, Cerna, Rm. Sărat, Milcov, Bârlad, Jijia, pe unii afluenţi ai Jiului, Argeşului superior şi ai Oltului inferior.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.