Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.11.2018 ora 07.00 – 29.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând cursul superior al Prutului, cursurile mijlocii şi inferioare ale Someşului şi Mureşului şi cursurile inferioare ale Someşului Mic, Crişului Alb, Arieşului şi Târnavelor, unde au fost în creștere prin propagare.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Vedea, Argeş, Ialomiţa şi pe cele din Dobrogea, debitele au fost relativ staţionare.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe cursurile superiore ale Crișurilor şi Cernei, pe Mureș (sectorul Brănişca – Radna), pe Bârzava, pe cursul inferior al Arieşului, pe Moldova, cursul superior și mijlociu al Trotușului, cursul mijlociu şi inferior al Siretului şi mai mici (10-30% din mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Moravița, Bârlad, Jijia şi pe unii afluenţi din bazinul hidrografic Mureș (Comlod, Secaș, Râul Mare).
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la mal, năboi, pod de gheaţă) prezente pe unele râuri din centrul şi nordul Moldovei (Iapa, Tazlău, Vaslueţ, Jijia, Buhai) au fost în extindere şi intensificare şi şi-au făcut apariţia noi formațiuni pe unele râuri din bazinele: Vişeu şi afluenţii săi, Iza, Someşul superior şi afluenţii săi, pe Mureşul superior şi afluenţii săi.
Curge năboi (zăpadă îngheţată în albie) pe: Mara la s.h. Vadu Izei, Mureş la s.h. Topliţa și la s.h. Gălăoaia, Mădăraş la s.h. Mădăraş, pe Bistriţa (sectorul Dorna Giumalău – Frumosu) şi pe afluenţii săi Cârlibaba, Dorna şi Neagra.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.