Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.08.2020 ora 07.00 – 29.08.2020 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând râurile: Crişul Negru, Crişul Alb, Mureş, Timiş, Olt şi Siretul şi afluenţii lui de dreapta unde au fost în scădere.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someşul Mic, Arieş, Bârzava, cursurile superioare ale Carașului și Trotușului, cursurile mijlocii și inferioare ale Begăi și Timișului și mai mici (10-30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele: Bârlad, Rm. Sărat şi Jijia și pe unii afluenți ai Argeșului (Vâlsan, Râul Doamnei).
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.