Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.06.2020 ora 07.00 – 29.06.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând unele râuri din bazinele superioare ale Someșului, Crasnei, Someșului Mic, Mureșului, bazinele inferioare ale Izei și Trotușului, unde au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării și cursul inferior al Jijiei şi cursul Prutului –  aval s.h. Stânca Aval, unde au fost în creştere numai prin propagare.
Creșteri izolate de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor căzute în interval sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ s-au produs pe unele râuri din bazinul hidrografic Lotru, bazinele superioare ale râurilor Dâmbovița, Teleajen și Bistrița.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie și viituri rapide cu efecte de inundații locale s-au produs pe unele râuri mici din zonele de munte din vestul și centrul țării, ca urmare a precipitaţiilor torențiale căzute în interval sub formă de aversă, de scurtă durată,  însemnate cantitativ.
Debitele se situează în general la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Barcău, Vedea, Argeș, Ialomița, Buzău, Rm. Sărat, Putna, cele din Dobrogea, bazinele mijlocii și inferioare ale Crișului Negru, Crișului Alb, Oltului, Trotușului, bazinele inferioare ale Crasnei, Bistriței, Moldovei, bazinele superioare ale Timișului și Jijiei, cursul Prutului și cursul mijlociu și inferior al Siretului, unde se află la valori cuprinse între 40-90% din normalele lunare și râurile din bazinele hidrografice Bahlui și Bârlad, unde se află la valori cuprinse între 10-30% din normalele lunare.
Se situează peste:
COTA DE PERICOL  râul Prut la s.h. Stânca-aval (375+76)-Jud.BT, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară.
COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Prut – Prisăcani (520+50) – Jud.IS şi Prut – Drânceni (630+37) – Jud.VS.
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice:  Timiș – Grăniceri (600+38) – Jud. TM, Prut – Ungheni (460+114) – Jud.IS, Prut – Fălciu (500+31) – Jud.GL, Prut – Oancea (440+29) – Jud.GL şi Jijia – Chipereşti (400+53) – Jud.IS.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Someşul Mare –  Valea Mare (110+10)-Jud.BN şi Ilva – Poiana Ilvei (150+10)-Jud.BN.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 26 din 28.06.2020.
În interval au fost emise două AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate şi opt ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.