Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.05.2021 ora 07.00 – 29.05.2021 ora 07.00

Debitele au fost, în general, în creştere, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru, Bega, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, bazinul superior și mijlociu al Someșului Mic, bazinul inferior al Crișului Alb, bazinul superior al Arieșului, Timișului, bazinul mijlociu și inferior al Cernei, cursul inferior al Mureșului (aval de stația hidrometrică Radna) și cursul mijlociu și inferior al Prutului, unde au fost în scădere. Pe râurile din bazinele hidrografice Rm. Sărat, Milcov și Bârlad debitele au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Someș, Crasna, Crișul Alb, Mureș, Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița, Bistrița Moldova, Suceava, Sitna, cursul mijlociu al Timișului, cursul superior al Trotușului și pe râurile din Dobrogea şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Bistra, Rm. Sărat, Putna, Bârlad, Jijia, Bahlui.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE răurile la stațiile hidrometrice: Niraj – Miercurea Nirajului (175+40)-jud.MS, Nirajul Mic – Miercurea Nirajului (250+20)-jud.MS, Teslui – Teslui (250+5)-jud.OT, Ialomița – Târgovişte (450+71)-jud.DB, Bizdidel – Bezdead (300)-jud. DB, Cricovul Dulce – Moreni (230+60)-jud.DB, Cricovul Dulce – Băltița (200+22)-jud.PH, Prahova – Prahova (250+56)-jud.PH.
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Niraj la stația hidrometrică Cinta (370+20)-jud.MS și la COTA DE ATENȚIE râul Casimcea la stația hidrometrică Cheia (150)-jud. CT.
În interval au fost emise trei AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate și două ATENȚIONARI HIROLOGICE pentru fenomene imediate.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 44 din 28.05.2021.