Caracterizarea starii raurilor în intervalul 28.03.2020 ora 07.00 – 29.03.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Barcău, Crișul Repede, Târnave, Bega, Timiș, Bârzava, bazinele mijlocii și inferioare ale Crişului Negru și Crișului Alb, bazinul superior al Mureșului și cursul inferior al acestuia și afluenții Oltului inferior unde au fost în scădere.
Pe Motru, Râul Negru, Putna, Trotuș, Moldova, Suceava, cursurile superioare ale Crișului Negru, Crișului Alb, Nerei, Cernei, Jiului și Prutului, debitele au fost în ușoară creștere datorită cedării apei din stratul de zăpadă și propagării.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinul hidrografic Motru, bazinele superioare  ale Firizei, Someșului Mic, Mureșului, Jiului, Gilortului, Lotrului, Oltețului, Argeșului și cursul superior şi mijlociu al Bistriței şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Lăpuș, Crasna, Barcău, Crişul Alb, Moraviţa, Vedea, Bârlad, pe afluenții Prutului, pe unii afluenți ai Jiului inferior (Amaradia), ai Oltului mijlociu şi inferior (Turcu, Homorod, Şercaia, Pârâul Nou, Hârtibaciu, Cungrișoara, Beica, Mamu), ai Mureșului inferior şi ai Argeşului (Vâlsan, Râul Doamnei, Argeşel, Sabar, Potop, Neajlov).
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.