Caracterizarea starii raurilor în intervalul 27.11.2020 ora 07.00 – 28.11.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile dn bazinul Putna, bazinele mijlocii și inferioare ale Moldovei și Sucevei și cursul superior al Siretului unde au fost în ușoară scădere.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheaţă) prezente în bazinele Vișeu, Iza, Someșul Mare și bazinul superior al Mureșului s-au menținut fără modificări importante, iar cele existente în bazinele superioare ale Oltului, Moldovei, Bistriței și Buzăului au fost în ușoară intensificare și extindere.
Curge năboi pe râurile la staţiile hidrometrice: Someşul Mare – Nepos, Mureș pe sectorul Toplița – Stânceni, Bistriţa  pe sectorul Dorna Giumalău – Frumosu, Dorna – Dorna Cândreni şi Neagra – Gura Negrii. 
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile: Bârzava, Caraș, cursurile superioare ale Trotușului și Siretului, cursul inferior al Begăi și mai mici (sub 30% din normalele lunare) în bazinele hidrografice: Vaser, Iza, Mara, Lăpuș, Bega Veche, Cerna, Rm. Sărat, Milcov, Bârlad, Jijia, pe unii afluenţi ai Jiului, Argeşului superior şi ai Oltului inferior.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.