Caracterizarea starii raurilor în intervalul 27.11.2018 ora 07.00 – 28.11.2018 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor lichide căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Siret (exceptând bazinele Trotuş şi Bârlad), Prut, pe cursurile inferioare ale Izei, Turului, Lăpuşului, Crasnei, Barcăului, Crişurilor, Mureşului şi pe cursul mijlociu şi inferior al Someşului.
Pe râurile din bazinele: Vişeu, Someşul Mare şi bazinele superioare şi mijlocii ale Barcăului, Crasnei şi Crişurilor debitele au fost în scădere, iar pe celelalte râuri au fost în general staționare.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe cursurile superiore ale raurilor Vișeu, Iza, Tur, Crasna, Barcău, Someșul Mic, bazinele superioare ale Crișurilor, Mureșului, pe Moldova, cursul superior și mijlociu al Trotușului, cursul mijlociu şi inferior al Siretului și pe cele din Dobrogea şi mai mici (10-30% din mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Moravița, în bazinul râului Lotru, Bârlad, Jijia, pe unii afluenţi din bazinul hidrografic Mureș (Comlod, Secaș, Râul Mare) și pe unii afluenți ai Argeșului superior (Arefu, Vâlsan, Râul Doamnei).
Formaţiunile de gheaţă existente pe unele râuri mici din centrul şi nordul Moldovei (Iapa, Tazlău, Vaslueţ, Jijia, Buhai) au fost în extindere şi intensificare.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.