Caracterizarea starii raurilor în intervalul 27.09.2019 ora 07.00 – 28.09.2019 ora 07.00

 
Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele Siret şi Prut şi cursul superior al Oltului şi numai prin propagare pe cursul mijlociu şi inferior al Someşului, cursurile inferioare ale Crişului Negru şi Crişului Alb, cursul superior şi mijlociu al Mureşului.
Pe râurile din bazinele Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, cursurile superioare ale Someşului şi Bistriţei şi pe cursurile superioare şi mijlocii ale Crişului Negru şi Crişului Alb debitele au fost în scădere, iar pe celelalte râuri au fost relativ staţionare
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele Begăi, Trotuşului, pe cursurile superioare ale Someşului, Timişului, Caraşului, Nerei şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Mara, Bistra, Jijia şi pe cursul superior şi mijlociu al Siretului şi pe unii afluenţi ai Oltului superior și mijlociu (Râul Negru, Covasna, Ghimbăşel, Homorod, Breaza, Hârtibaciu).
În interval au fost emise 4 AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.