Caracterizarea starii raurilor în intervalul 27.07.2020 ora 07.00 – 28.07.2020 ora 07.00

 
Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor şi propagării pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Crişul Alb, Crişul Negru, Arieş, Târnave, Buzău, Trotuş, Bistriţa, Suceava, bazinele superioare ale Someşului, Mureşului, Oltului, Moldovei şi Prutului şi numai prin propagare pe cursurile inferioare ale Bârzavei şi Jiului.
Pe râurile din bazinele: Vedea, Prut (exceptând cursul superior), Putna, Rm. Sărat, bazinul inferior al Argeşului, bazinul mijlociu şi inferior al Moldovei şi pe cele din Dobrogea, debitele au fost relativ staţionare, iar pe celelalte râuri au fost în scădere.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile lunare multianuale, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mare, Someșul Mic, Crișul Alb, Arieș, Bega, Timiș, Bârzava, Jiu, Bistrița, Suceava, bazinul superior și mijlociu al Ialomiței, bazinul superior al Trotușului, pe Prut, cursul mijlociu și inferior al Mureșului și cursul inferior al Moldovei și mai mici (10-30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele Bârladului si Jijiei. 
Scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie și creșteri semnificative de niveluri și debite și formarea de viituri rapide cu depășirea COTELOR DE ATENȚIE și efecte de inundații locale s-au produs pe unele râuri mici din bazinele superioare ale Moldovei, Sucevei şi Bistriţei, ca urmare a precipitaţiilor sub formă de aversă şi cu caracter torențial,  căzute în interval.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Sărișor – Panaci (80+29) – jud. SV și Suha – Stulpicani (120) – jud. SV
Se situează peste COTELE DE ATENŢIE râul Prut, pe sectorul Oancea – Șivița, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, după cum urmează: la s.h. Oancea (440+12) – jud.GL și la s.h. Șivița (360+64) – jud. GL.
În interval au fost emise două AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate și treisprezece ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.