Caracterizarea starii raurilor în intervalul 27.06.2021 ora 07.00 – 28.06.2021 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datoriă precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Trotuș, Putna, Rm. Sărat, bazinul superior al Bistriței, iar pe cursul inferior al Arieșului și cursul mijlociu al Mureșului, creșterile s-au datorat numai propagării.
Creșteri ușoare, izolate, de debite datorită averselor căzute în interval s-au produs și pe unele râuri mici din bazinul Vedea, bazinele superioare ale Argeșului și Ialomiței și bazinul inferior al Oltului.
Pe râurile din bazinele hidrografice Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera și Cerna, debitele au fost în general staționare, iar pe celelalte râuri au fost în scădere.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu,  Neajlov, Glavacioc, Sabar, Ialomița, Trotuș, Putna, bazinele superioare ale Oltului, Lotrului şi Vedei pe cursurile superioare ale Sucevei, Moldovei și Bistriței şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Bega Veche, Timiș, Bistra, Moravița, Caraș, Nera și Cerna.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Cricovul Dulce –  Moreni (230+50)-jud. DB şi Milcov – Goleşti (350+5)-jud. VN.
În interval a fost emisă o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate și o ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.
A fost în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 64 din 27.06.2021.